Ortaokul

Öğrenci merkezli eğitim anlayışı ve deneyimiyle her öğrencisini erişebileceği en yüksek noktaya taşımayı hedefleyen Final Okullarının ortaokul kademesinde öğrencilerimize özel oluşturulan FinalSmartZone platformu ile eğitimde sınırlar ortadan kaldırılıyor. Platform içindeki Flipped Classroom modülü sayesinde öğrencilerimiz kazanımlara yönelik konu anlatımlarını kendi belirledikleri zaman ve mekan çerçevesinde istedikleri kadar tekrar ederek izleyebiliyor ve böylece pekiştirme çalışmalarını okulda eğitmenleri ve akranları ile beraber etkileşim hâlinde gerçekleştirebiliyorlar.

Öğrencilerimize bilginin hızla yenilenerek üretildiği çağımızda bilgiye ulaşma, bilgiyi kullanma ve üretme becerileri kazandırılması önceliğimizdir. Bu becerilerin kazanılması ve hayat boyu devam ettirilmesi için ezberci bir eğitim değil, çocuğun merkezde olduğu, öğrenmeyi öğrendiği, yaşama ve karşılaşacağı sınavlara hazırlandığı bir eğitim sunmaktayız.

21 yy. becerilerine uygun olarak geleceğe hazırlanırken MEB müfredatına uygun, yeni gelişmeleri sürekli takip ederek zenginleştirilen eğitim programımız sayesinde ulusal sınavlarda üst düzey başarılar elde ediyoruz. Bunun yanı sıra Final Okullarında sınav başarısı kadar yaşam başarısı da öncelikli hedeflerimizden biridir. Bu doğrultuda yürüttüğümüz kulüp çalışmalarımızda kapsamlı spor ve sanat etkinlikleri ile öğrencilerimizin bedensel ve ruhsal gelişimini destekliyoruz.

Final Okullarında öğrencilerimizin;

 • Merak eden, araştıran, sorgulayan,
 • Eleştirel düşünen,
 • Problem çözebilen,
 • Kendi kararlarını verebilen,
 • Bilgi teknolojilerini kullanabilen,
 • Farklılıklara saygı duyan,
 • Öğrenmeyi amaç edinen,
 • Türkçeyi doğru ve etkili kullanan
bireyler olarak yetiştirmeleri temel amaçtır.


YABANCI DİL

Final Okullarında dili biçimsel olarak (gramer) kavramanın yanı sıra, yaşamın da bir parçası olması gerektiğini düşünüyor ve bu nedenle, salt müfredat takibi yerine edinime önem veriyoruz. Konuşma ve tonlama başta olmak üzere dil bileşenlerine yönelik çok sayıda eğlenceli etkinlik ile kazanımlarımızı güçlendiriyoruz.

Yabancı Diller Akademik Kurulu ACFL (Academic Council of Foreign Languages) tarafından yürütülen Yabancı Dil modülümüzde İngilizce ve ikinci yabancı dil öğrenim ve edinimi; uzman öğretmenler rehberliğinde, en uygun ve kaliteli çevrimiçi ve basılı materyallerden yararlanılarak sağlanmaktadır.

Farklı düzeydeki öğrencilerimiz için, ayrıştırıcı kur sistemi yerine “differentiated instruction” metodu ile aynı sınıfta farklı seviyedeki öğrenciler, öğrenim deneyimlerini kendilerine verilen farklı projeler ve görevlerle gerçekleştirebiliyor.

Öğrencilerimiz özel olarak hazırlanmış fnlenglish.com çevrimiçi platformu üzerinden; gelişim düzeylerine uygun atanan tüm çevrimiçi materyallere, eğitici oyunlara, hikâye kitaplarına, sınavlara, ev ödevlerine ve yaz çalışma paketlerine istedikleri zaman kolayca ulaşabiliyorlar.

Ayrıca; Final Okullarında özel olarak hazırlanmış Final Online Placement Exam ile öğrencilerin düzeyleri tespit edilirken Final Online Assessment Exam ile de CEFR seviyesinde uluslararası ölçeklere uygun olarak gelişim takipleri gerçekleşiyor.


FİNAL’E ÖZGÜ FARK DERSLERİ

Girişimcilik

Girişimcilik dersindeki özel müfredatımız ile bireysel sorumluluk ve risk alma konusunda öğrencilerin girişimci yaklaşımlarını cesaretlendirdiğimiz kadar, takım çalışması ile farklı fikirlerden yararlanıp ilham alarak sosyal becerilerini güçlendiriyoruz.

Günlük yaşamda karşılaşabileceğimiz açık uçlu problemlere yönelik çözüm önerileri geliştirmemizi sağlayacak probleme dayalı öğrenme (problem-based learning) yöntemini benimserken tasarım odaklı düşünüyor (design thinking) reel sektördeki müşteri sorunlarına/ihtiyaçlarına karşı farklı çözüm önerileri geliştiriyoruz.

Tasarımdan pazarlamaya ürün geliştirme aşamalarını test ederken topluluk önünde sunum yapma becerilerimizi de geliştiriyoruz.

STEM

Final Okullarında öğrencilerimiz STEM eğitimi ile farklı disiplinleri birlikte kullanıyor, projeler hazırlıyorlar. Böylece, elektronik ve mekanik bilgilerini kullanarak ellerindeki materyaller yardımıyla nesne oluşturma ve tasarlamayı deneyimliyor, düşüncelerini üretime dönüştürme becerisi kazanıyorlar.

Yıl içinde yapılan STEM etkinliklerimiz ile öğrencilerimiz, eğitim müfredatında öğrenmekte oldukları teorik bilgilerin gerçek hayattaki karşılıklarını ve uygulamalarını deneyimleyerek öğrenme imkânı buluyorlar.

FinalMaker

FinalMaker programımızla öğrencilerimiz dijital becerilerle donanarak yetişiyor, oynayarak öğreniyor ve geleceğin dünyasına bugünden hazırlanıyorlar. Elektronik devre kartlarını kullanarak prototipler geliştirirken robotik kodlamada deneyimlerini artırıyor, geliştirdikleri mobil uygulamalar ile de hayatlarını kolaylaştırıyorlar. Bu deneyimlerle öğrencilerimiz algoritmik düşünme ve problem çözme becerilerine yenilerini ekliyorlar.


UYGULAMALI DERSLER

Öğrencilerinin ilgi alanlarını, beceri ve yeteneklerini ortaya çıkarmanın önemine inanan Final Okullarında beden eğitimi, görsel sanatlar, müzik, drama, satranç, dans, seramik, yüzme vb. (kampüslere göre farklılık göstermektedir) derslerle öğrencilerin;

 • Yaşam boyu fiziksel aktivite alışkanlığı
 • Dayanıklılık, koordinasyon,
 • Esneklik, çeviklik
 • Problem çözme
 • Olumlu benlik gelişimi
 • Takım çalışması
 • Hayal gücü ve yaratıcılık
 • Görsel bellek
 • Sanatsal eleştiri ve değerlendirme
 • Duyuları etkin kullanma
 • İletişim
 • Gözlem
 • vb. becerilerinin potansiyel gelişim alanlarının en üst düzeyine çıkarılması hedeflenir


  LGS HAZIRLIK

  Final Okullarında yıl boyunca öğrenciler uzman eğitim kadromuz tarafından hazırlanan nitelikli ders içerikleri, ders kitapları, yaprak testler, video çözümlü online kazanım tarama testleri ve her yıl yenilenen içerikleriyle Final dergisi ile liseye geçiş sınavlarına hazırlanıyorlar. Sınava yönelik tarama ve deneme sınavlarına giriyor ve eksikleri anlık olarak belirlenip öğrenciye özel etüt programları ve rehberlik çalışmaları ile destekleniyorlar.


  Final Okullarına kayıt yaptıran ortaokul öğrencilerimizi neler bekliyor?

  • Modern eğitim imkânlarının sağlandığı bir kurum
  • İleri düzey İngilizce eğitimi ve ikinci dil olarak Almanca eğitimi
  • Seçmeli yabancı dil olarak Rusça, Çince vb. diller
  • Öğrenilenleri pekiştirmek üzere özel etüt ve ek dersler
  • Gelişimine destek verecek uzman rehber ve danışmanlar
  • Alanında tecrübeli öğretmenler
  • Ulusal ve uluslararası projeler
  • Ders dışı gelişimine katkı sağlayacak öğrenci kulüpleri
  • Bedensel ve ruhsal gelişimine katkıda bulunacak spor aktiviteleri
  • Akıllı tahta, projeksiyon cihazı ve bilgisayar destekli sınıflar
  • Büyük, ferah ve stressiz sınıflar
  • Yurt içi ve yurt dışı yabancı dil ve kültür turları
  • Sınavlara hazırlık için ön hazırlık programları