ORTAOKUL

Final Okulları’nın ortaokul bölümü, dört yıllık bir eğitimi kapsar. Ortaokul öğrencilerine, ortaöğretim sınavlarına hazırlık programı uygulanarak deneme ve tarama sınavları yapılır. Gerçek başarının sadece not başarısı ile ölçülemeyeceğinin farkında olarak, Final Okulları’nda sınav başarısı kadar yaşam başarısı da öncelikli hedeflerden biridir. Bu doğrultuda kulüp çalışmalarında sürdürülen kapsamlı spor ve sanat etkinlikleri ile öğrencilerimizin bedensel ve ruhsal gelişimi desteklenir. Final Okulları öğrencileri, birlikte yaşama kültürü içinde yetişir; paylaşmayı, sorumluluk almayı, kendi haklarını korumayı öğrenir. Final Okulları’nda korku kültürüne değil, sevgi ve saygıya dayalı bir eğitim esastır.

Final Okulları ortaokul bölümünde, günümüzde eğitim alanında dünya çapında yaşanan tüm olumlu değişikliklerin ve yeni gelişmelerin eğitim programları içine yedirildiği bir model uygulanır. Çocuklarımız, bir yandan hızla değişen dünyaya uyum sağlarken, bir yandan da MEB’in öğretim programlarının uygulanması ve sınav başarısı için yeni sınav takvimine göre düzenlenen sınav sistemlerine (LGS) hazırlanırlar. Gerçek başarının sadece not başarısı ile ölçülemeyeceğinin farkında olan Final Okulları’nda, sınav başarısı kadar yaşam başarısı da öncelikli hedeflerden biridir.

Bilginin hızla yenilenerek üretildiği çağımızda, birey ve toplumun geleceği, bilgiye ulaşma, bilgiyi kullanma ve üretme becerilerine bağlıdır. Bu becerilerin kazanılması ve hayat boyu devam ettirilmesi için ezberci bir eğitim değil, çocuğun merkezde olduğu, öğrenmeyi öğrendiği, yaşama ve karşılaşacağı sınavlara hazırlandığı bir eğitimle gerçekleşecektir.

final-okullari-ortaokul-
final-okullari-ortaokul-
final-okullari-ortaokul-
final-okullari-ortaokul-
final-okullari-ortaokul-

Final Okulları ortaokul bölümünde bireysel farklılıkları ne olursa olsun çocuklarımızın,

 • Türkçeyi doğru ve etkili kullanan,
 • Merak eden, araştıran, sorgulayan,
 • Eleştirel düşünen,
 • Problem çözebilen,
 • Kendi kararlarını verebilen,
 • Bilgi teknolojilerini kullanabilen,
 • Farklılıklara saygı duyan,
 • Öğrenmeyi amaç edinen

bireyler olarak yetiştirmeleri temel amaçtır.

Okullarımızda Avrupa Dil Pasaportu’nun kriterlerine uygun, anadil seviyesindeki İngilizce öğretiminin yanında ikinci yabancı dili öğretimi de yapılmaktadır.

Final Okulları ortaokul öğrencisi,

 • Sadece sınavlara değil, yaşama da hazırlanır.
 • Çevreye duyarlıdır ve farklılıklara saygılıdır.
 • İşbirliği ve takım çalışmasına hazırdır.
 • Sorumluluğunu bilir ve yerine getirir.
 • Bağımsızlığını kazanmıştır, kendini yönetme bilinci gelişmiştir.
 • Güvenliğini sağlamayı ve kendini korumayı bilir.
 • Yabancı dil farkındalığı gelişmiştir, dil öğrenmeye isteklidir.
 • Sosyal etkinliklere katılmaya isteklidir.
 • Ülkesini sever, kültürel mirasını koruyup sahiplenir.
 • Değer bilinci taşır, kendi değerleri ile dünya değerlerini birlikte özümser.
 • Okumayı, araştırma yapmayı, keşfetmeyi sever.

Final Okulları’na kayıt yaptıran öğrencilerimizi neler bekliyor?

 • Modern eğitim imkânlarının sağlandığı bir kurum
 • İleri düzey İngilizce eğitimi ve ikinci dil olarak Almanca eğitimi
 • Seçmeli yabancı dil olarak Rusça, Çince vb. diller
 • Öğrenilenleri pekiştirmek üzere özel etüt ve ek dersler
 • Gelişimine destek verecek uzman rehber ve danışmanlar
 • Alanında tecrübeli öğretmenler
 • Ulusal ve uluslararası projeler
 • Ders dışı gelişimine katkı sağlayacak öğrenci kulüpleri
 • Bedensel ve ruhsal gelişimine katkıda bulunacak spor aktiviteleri
 • Akıllı tahta, projeksiyon cihazı ve bilgisayar destekli sınıflar
 • En fazla 24 kişilik, ferah sınıf ortamı
 • Aktif olarak okul yönetimi ile çalışan öğrenci meclisi
 • Yurtiçi ve yurtdışı yabancı dil ve kültür turları
 • Sınavlara hazırlık için ön hazırlık programları