İlkokul

42 yıllık deneyimi sayesinde kendisine emanet edilen her öğrenciyi erişebileceği en yüksek noktaya taşımayı hedefleyen Final Okullarının ilkokul kademesinde eğitim-öğretim faaliyetleri, ‘’Tam Öğrenme Modeli’’ adı verilen, ezbercilikten uzak, bilişsel becerilere dayalı yapılandırmacı-bütünsel eğitim modeline göre uygulanır.

21 yy. becerilerine uygun olarak her öğrencimizin, eleştirel ve yaratıcı düşünme, iletişim, araştırma–sorgulama, problem çözme, bilgi teknolojilerini kullanma, girişimcilik, Türkçeyi doğru, etkili ve güzel kullanma becerilerini kazanmasına özen gösterilir.

Final Okullarında;

 • Çocuklarımız düşünmeye, soru sormaya, merak etmeye teşvik edilir.
 • Eğitim ve öğretim etkinlikleri, öğrenmeyi öğrenecekleri şekilde düzenlenir.
 • Öğrenirken çevredeki olanaklardan faydalanmalarına, yaşamsal örnekleri kullanmalarına izin verilerek “duvarsız eğitim” yaratılır ve “tam öğrenme” sağlanır.
 • Toplumsal ve çevresel sorunlara duyarlılık geliştirmeleri sağlanır.
 • Öğrenmekten zevk alan, bilgiyi beceriye dönüştürebilen, nedensel düşünebilen, özgün düşünceler üretebilen girişimci ve yaratıcı bireyler olmaya teşvik edilir.


YABANCI DİL

Final Okullarında Yabancı Diller Akademik Kurulu ACFL (Academic Council of Foreign Languages) tarafından yürütülen Yabancı Dil modülümüzde İngilizce ve ikinci yabancı dil öğrenim ve edinimi; uzman öğretmenler rehberliğinde, en uygun ve kaliteli çevrimiçi ve basılı materyallerden yararlanılarak sağlanmaktadır.

Farklı düzeydeki öğrencilerimiz için, ayrıştırıcı kur sistemi yerine “differentiated instruction” metodu ile aynı sınıfta farklı seviyedeki öğrenciler, öğrenim deneyimlerini kendilerine verilen farklı projeler ve görevlerle gerçekleştirebiliyor.

Öğrencilerimiz özel olarak hazırlanmış fnlenglish.com çevrimiçi platformu üzerinden; gelişim düzeylerine uygun atanan tüm çevrimiçi materyallere, eğitici oyunlara, hikâye kitaplarına, sınavlara, ev ödevlerine ve yaz çalışma paketlerine istedikleri zaman kolayca ulaşabiliyorlar.

Ayrıca; Final Okullarında özel olarak hazırlanmış Final Online Placement Exam ile öğrencilerin düzeyleri tespit edilirken Final Online Assessment Exam ile de CEFR seviyesinde uluslararası ölçeklere uygun olarak gelişim takipleri gerçekleşiyor.


FİNAL’E ÖZGÜ FARK DERSLERİ

Girişimcilik

Girişimcilik dersi ile öğrencilerimizin; kendini ifade edebilme, yeni fikirlere hayat verme, fırsat oluşturma ve değerlendirme, proje geliştirme ve organizasyon düzenleyebilme noktasında bireysel becerilerini artırmayı hedefliyoruz. Özel müfredatımız ile bireysel sorumluluk ve risk alma konusunda öğrencilerin girişimci yaklaşımlarını cesaretlendirdiğimiz kadar, takım çalışması ile farklı fikirlerden yararlanıp ilham alarak sosyal becerilerini güçlendiriyoruz.

Sunum Becerileri

Sunum becerileri etkinlikleri ile öğrencilerimizin, sosyal bağımsızlık, kendine güven duygusu ve olumlu benlik gelişimlerinin yanı sıra kendini ifade etme, problem çözme ve iletişim becerileri, duyuları etkin kullanma, dikkatini yoğunlaştırma ve Türkçeyi doğru, etkili ve güzel kullanma becerilerini geliştirme hedeflenmektedir.

FinalMaker

21. yüzyıl becerileri doğrultusunda zengin içerik ve uygulamalarla öğrencilerimizin dijital okuryazarlık becerilerini geliştirdiğimiz FinalMaker programımızla öğrencilerimiz algoritmik düşünme ve problem çözme becerilerine sahip oluyorlar. Robotik kodlama dünyası ile tanışarak hayallerini inşa edip kendilerini ifade etmelerine fırsat veren iletişim ve sunum becerilerine sahip oluyorlar.

Bilimin Sihri

Bilimin sihri etkinliklerimizle öğrencilerimiz erken yaşta laboratuvar ortamı ile tanışıyor, yapılan deneyler sırasında deneyimleyerek öğrenen çocuklarımızda merak duygusu, soru sorma, öğrenme ve keşfetme isteği artıyor. Problem çözme ve gözlem yetenekleri gelişirken mantık yürütme ve yaratıcı düşünce destekleniyor.


UYGULAMALI DERSLER

Öğrencilerinin ilgi alanlarını, beceri ve yeteneklerini ortaya çıkarmanın önemine inanan Final Okullarında beden eğitimi, görsel sanatlar, müzik, drama, satranç, dans, seramik, yüzme vb. (kampüslere göre farklılık göstermektedir) derslerle öğrencilerin;

 • Yaşam boyu fiziksel aktivite alışkanlığı
 • Dayanıklılık, koordinasyon
 • Esneklik, çeviklik
 • Problem çözme
 • Olumlu benlik gelişimi
 • Takım çalışması
 • Hayal gücü ve yaratıcılık
 • Görsel bellek
 • Sanatsal eleştiri ve değerlendirme
 • Duyuları etkin kullanma
 • İletişim
 • Gözlem
vb. becerilerinin potansiyel gelişim alanlarının en üst düzeyine çıkarılması hedeflenir.

Final Okullarının tüm kademelerinde olduğu gibi ilkokul kademesinde de dersler, dersin özelliğine göre sınıf öğretmenleri ve branş öğretmenleri tarafından, bir bütünlük içinde yürütülür. Deneyimli ve seçkin öğretmen kadromuz, rehberlik servisimiz, yeni sisteme göre hazırlanmış temel ve yardımcı kaynak kitaplarımız, ile öğrencilerimize, her şeyden önce “öğrenmeyi öğrenecekleri”, dinamik bir okul ortamı sunulmaktadır.


Final Okulları İlkokuluna kayıt yaptıran öğrencilerimizi neler bekliyor?

 • Çağdaş ve modern eğitim imkânlarının sağlandığı bir kurum
 • Anaokulundan itibaren ileri düzey İngilizce eğitimi
 • İkinci yabancı dil olarak Almanca ve seçmeli yabancı dil olarak da Rusça, Çince vb. diller
 • Büyük, ferah ve stressiz sınıflar
 • Öğrenilenleri pekiştirmek için etüt ve ek dersler
 • Gelişimine destek verecek uzman rehber ve danışmanlar
 • Alanında tecrübeli öğretmenler
 • Ulusal ve uluslararası projeler
 • Ders dışı gelişimine katkı sağlayacak öğrenci kulüpleri
 • Bedensel ve ruhsal gelişimine katkıda bulunacak spor aktiviteleri
 • Akıllı tahta, projeksiyon cihazı ve bilgisayar destekli sınıflar
 • Sınavlara hazırlık için özel programlar