Anaokulu

Türkiye’de anaokulu yaşı olan 3–6 yaş (36–72 ay) arasını kapsayan okul öncesi eğitim, bireyin yaşamında asgari bilgi, beceri, tutum ve davranışların kazandırıldığı, zekâ ve yeteneklerin geliştirildiği, temel eğitimin önemli bir basamağıdır. Araştırmalara göre, bireyler zihinsel (bilişsel) gelişimlerinin %80’ini 0–8 yaş arasında tamamlamaktadır. Bu nedenle gelişimin en hızlı olduğu okul öncesi dönemde alınan eğitim büyük önem kazanmaktadır.

Final Okullarında okul öncesi eğitimi planlanırken her çocuğun keşfedilmesi gereken ayrı bireyler olduğunu benimseyen, toplumsal ve duyuşsal gelişimlerini destekleyen, merak ve keşfetmeye dayalı bir eğitim modeli geliştirildi. Öğrencilerimiz planlanmış, sistematik, çocuk merkezli eğitim programları, eğitim ortamları ve bütün bunları sağlayacak uygun eğitim materyalleri ve yayınları sayesinde zengin bir öğrenme deneyimi elde ederler.


Final’e Özgü Fark Dersleri

Uzman kadromuz tarafından hazırlanan eğitim programımızda;

 • Sayılar Dünyası
 • Bilimin Sihri
 • Kavram Bilgisi
 • Fen ve Doğa
 • Sanat Tasarım
 • Okuma-Yazmaya Hazırlık
 • Çizgiler Dünyası
 • Hikaye saati
vb. uygulamalarımızla öğrencilerimiz öğrenirken eğlenir ve kalıcı öğrenme deneyimleri yaşar.


Yabancı Dil

Erken yaşta dil edinimini konu alan bilimsel araştırmalar, erken çocukluk döneminde çift dile maruz bırakılan çocukların diğer çocuklara göre yeni bir dili çok daha hızlı ve etkin edinebildiklerini ve o dili ana dilleri gibi kullanmaya başladıklarını göstermektedir.

Final Okullarında;

 • 4 dil yetisinin eş zamanlı gelişimi (Okuma, dinleme, konuşma ve yazma)
 • Disiplinlerarası entegrasyon
 • Dil öğrenim süreçlerinin ve kazanımların takibi
 • Geribildirim
ile yabancı dil ediniminde fark sağlanır.

Final Okullarında öğrencilerimizin ana sınıfından başlayarak İngilizceyi eğlenerek, oynayarak, yaparak, yaşayarak, tekrar ederek ve maruz kalarak çok erken yaşta edinmesini sağlıyoruz. Öğrencilerimiz matematik, fen ve sosyal bilimler, sanat ve tasarım gibi disiplinlere ait kavram ve becerileri de İngilizceyi kullanarak ediniyorlar.


FinalMaker

21. yüzyıl becerileri doğrultusunda öğrencilerimizin gereksinim duyduğu birçok beceriyi oyun temelli bir modellemeyle sunduğumuz FinalMaker programımızla öğrencilerimiz adım adım algoritmik düşünme ve problem çözme becerilerine sahip oluyorlar. Anaokulunda öğrencilerimiz farklı donanım ve uygulamalar ile kodlama dünyası ile tanışıyor, dijital çağa bir adım önde hazırlanan bireyler oluyorlar.


Uygulamalı Dersler

Öğrencilerinin ilgi alanlarını, beceri ve yeteneklerini ortaya çıkarmanın önemine inanan Final Okullarında beden eğitimi, görsel sanatlar, müzik, drama, satranç, dans, seramik, yüzme vb. (kampüslere göre farklılık göstermektedir) derslerle öğrencilerin;

 • Yaşam boyu fiziksel aktivite alışkanlığı
 • Dayanıklılık, koordinasyon
 • Esneklik, çeviklik
 • Problem çözme
 • Olumlu benlik gelişimi
 • Takım çalışması
 • Hayal gücü ve yaratıcılık
 • Görsel bellek
 • Sanatsal eleştiri ve değerlendirme
 • Duyuları etkin kullanma
 • İletişim
 • Gözlem
vb. becerilerinin potansiyel gelişim alanlarının en üst düzeyine çıkarılması hedeflenir.

Final Okullarında ana sınıfı eğitim ortamları, uygulanan programlara ve çocukların bulundukları yaş gruplarına göre titizlikle hazırlanır. Çocuklarımızın anaokulu eğitiminde onlara zarar verecek kalitesiz araç gereçler kullanılmaz; tüm eğitim materyalleri, oyuncak ve oyun araçları, eğitimcilerimiz tarafından CE damgası taşıyan ürünler arasından titizlikle seçilir.


Final Anaokuluna kayıt yaptıran öğrencilerimizi neler bekliyor?

 • Çağdaş ve modern eğitim imkânlarının sağlandığı bir kurum
 • 3 yaşından itibaren yabancı öğretmenler ile desteklenen anaokulu İngilizce eğitimi
 • İlkokula geçişini kolaylaştıracak ve adaptasyonunu hızlandıracak okul öncesi etkinlikleri
 • Uygulamalı aktiviteler ve projeler ile yaparak ve yaşayarak öğrenme fırsatı
 • Tecrübeli uzman öğretmenler, yöneticiler, rehberlik ve danışmanlık kadrosu
 • Sağlıklı beslenme etkinlikleri
 • Eğlenceli ve öğretici geziler
 • Spor aktiviteleri
 • Bilgisayar ve akıllı tahta destekli ders ve aktiviteler
 • Atölye sanatları (seramik, resim, yoğurma, pişirme, kesme, yapıştırma çalışmaları)