İLKOKUL

Final Okulları’nda ilkokul, dört yıllık bir eğitimi kapsar. Müfredatta bulunan derslere ek olarak dans, satranç, resim, müzik ve halk oyunları gibi etkinliklere katılan öğrencilere yoğun bir İngilizce eğitimi de verilir. Ayrıca ikinci yabancı dil olarak 4. sınıftan itibaren Almanca dersleri almaya başlarlar. Öğrencilerimiz, yıl boyu hazırladıkları projeleri, ilgili yılın sonunda düzenlenen “Bilim Şenliği” etkinliklerinde sergilerler.

Final Okulları’nın tüm kademelerinde olduğu gibi ilkokul kademesinde de dersler, dersin özelliğine göre sınıf öğretmenleri ve branş öğretmenleri tarafından, bir bütünlük içinde yürütülür. Deneyimli ve seçkin öğretmen kadromuz, rehberlik servisimiz, yeni sisteme göre hazırlanmış temel ve yardımcı kaynak kitaplarımız, donanımlı kütüphanemiz, bilgisayar ve fen laboratuvarlarımız, müzik odamız, resim atölyemiz, drama odamız, spor salonumuz ve diğer olanaklarımız ile öğrencilerimize, her şeyden önce “öğrenmeyi öğrenecekleri”, dinamik bir okul ortamı sunmaktayız. Günümüzde çocukların merkezde oldukları “yaparak, yaşayarak eğitim ve öğrenme modeli”, dünya çapında kabul görmekte ve çocukların öğrenmelerini kalıcı kılmaktadır.

final-okullari-ilkokul-

Final Okulları’nın ilkokul kademesinde eğitim-öğretim faaliyetleri, “Tam Öğrenme Modeli” adı verilen, ezbercilikten uzak, bilişsel becerilere dayalı yapılandırmacı-bütünsel eğitim modeline göre yapılır.

Final Okulları'nda;

 • Çocuklarımız düşünmeye, soru sormaya, görüş alışverişi yapmaya teşvik edilir.
 • Eğitim ve öğretim etkinlikleri, öğrenmeyi öğrenecekleri şekilde düzenlenir.
 • Öğrenirken çevredeki olanaklardan faydalanmalarına, yaşamsal örnekleri kullanmalarına izin verilerek, “duvarsız eğitim” yaratılır ve “tam öğrenme” sağlanır.
 • Toplumsal ve çevresel sorunlara duyarlılık geliştirmeleri sağlanır.
 • Derslerle birlikte gerçekleştirilen etkinlikler, çocuklarımızın ruhsal, ahlaki ve sosyal gelişimlerini %100 destekleyecek şekilde planlanır.
 • Milli kimliğimizle birlikte evrensel değerleri de sahiplenen birer “dünya insanı” olarak yetişmelerine fırsat tanınır.
 • İngilizceye farkındalık yaratılarak anadili gibi öğrenme ortamları oluşturulur.

Final Okulları’nın ilkokul kademesinde uygulanan eğitim ve öğretim programları, MEB ilkokul programlarının yanı sıra, çocukların yeteneklerini ortaya çıkaran “Gardner’in Çoklu Zekâ Kuramı”ndan ve bilişsel becerileri geliştirerek tam öğrenmeyi sağlayan “Bloom’un Tam Öğrenme Modeli”nden yararlanır. Tüm derslerde, derslere ait özel becerilerin yanında her çocuğumuzun, eleştirel ve yaratıcı düşünme, iletişim, araştırma–sorgulama, problem çözme, bilgi teknolojilerini kullanma, girişimcilik, Türkçeyi doğru, etkili ve güzel kullanma becerilerini kazanmasına özen gösterilir.

final-okullari-ilkokul-
final-okullari-ilkokul-
final-okullari-ilkokul-
final-okullari-ilkokul-
final-okullari-ilkokul-
final-okullari-ilkokul-

Final Okulları’nın ilkokul kademesinden mezun bir çocuk;

 • Ortaokul programına hazırdır.
 • Okumaktan ve öğrenmekten zevk alır.
 • Dil becerileri gelişmiştir; Türkçeyi doğru ve etkili bir şekilde kullanabilir.
 • Sosyal – duygusal becerileri gelişmiştir; duygu ve düşüncelerini rahatlıkla ifade edebilir, sorumluluk ve iletişim becerilerini kullanabilir.
 • Bilişsel becerileri gelişmiştir; yaşamda karşılaştıkları problemleri çözme yollarını kullanabilir.
 • Motor becerileri gelişmiştir; pek çok spor dalında başarıyla aktivitelere katılabilir. Spor yapmanın insan sağlığı açısından önemini kavramıştır.
 • Kendine bakabilme becerileri gelişmiştir; kendi kendine yaşamını sürdürebilir, bağımsızlık kazanmıştır.
 • Kültürel değerlere, sanata, çevreye duyarlılık geliştirmiştir. Farklılıklara saygı ve hoşgörü gösterir.
 • Yeteneklerinin farkındadır. Bunları geliştirme yönünde isteklidir.

Final Okulları İlkokuluna kayıt yaptıran öğrencilerimizi neler bekliyor?

 • Çağdaş ve modern eğitim imkânlarının sağlandığı bir kurum
 • Anaokulundan itibaren ileri düzey İngilizce eğitimi
 • İkinci yabancı dil olarak Almanca ve seçmeli yabancı dil olarak da Rusça, Çince vb. diller
 • Büyük, ferah ve en fazla 22 kişilik stressiz sınıflar
 • Öğrenilenleri pekiştirmek için etüt ve ek dersler
 • Gelişimine destek verecek uzman rehber ve danışmanlar
 • Alanında tecrübeli öğretmenler
 • Ulusal ve uluslararası projeler
 • Ders dışı gelişimine katkı sağlayacak öğrenci kulüpleri
 • Bedensel ve ruhsal gelişimine katkıda bulunacak spor aktiviteleri
 • Akıllı tahta, projeksiyon cihazı ve bilgisayar destekli sınıflar
 • Sınavlara hazırlık içinözel programlar