"FİNAL OKULLARI NEDEN DANIŞMANLAR İLE ÇALIŞIR?" VE DANIŞMANLARIMIZ

Danışmanlık hizmeti, kurumların tüm birim ve bireyleri ile hedeflerine ulaşmalarını kolaylaştıran; iş birliği ve takım çalışması ile kurumların hedeflenen geleceğe adım adım taşınmasını sağlayan bütünsel bir sistemdir.

Final Okulları olarak danışmanlık hizmetleri sayesinde, kurumlarımızın bulunduğu konum ile ulaşmayı hedeflediğimiz konumu arasındaki mesafeyi belirleyip geleceğe odaklanarak ve eyleme geçerek ilerleyişimizi devam ettirmeyi istiyoruz. Danışmanlık hizmetleriyle organizasyonumuzun vizyonu ile çalışanlarımızın vizyonu arasında uyum sağlıyor ve bireysel performansları artırarak kurumsal hedeflerimize ulaşmayı kolaylaştırıyoruz.

Danışmanlık hizmetlerinin kurumsal farkındalık oluşturmada büyük katkı sağladığına inanıyor; vizyon, misyon ve hedefler belirlemeyi kolaylaştırdığını düşünüyoruz. Bu sayede eğitim – öğretim sürecinin başlangıç, ilerleyiş ve ölçülebilir sonuçları ile sınırları konusunda sistematik bir bütün oluşturduğunu görüyoruz. Bu çalışmalarımızda kurum içinde “iletişim” ve “takım ruhu”nu esas alıyoruz. Çalışmalarımız sırasında tüm takım bireylerimizin (danışmanlarımız, çalışanlarımız, öğrencilerimiz, velilerimiz) görüşlerini dikkate alıyor, farklı konularda beyin fırtınaları yaratıyor ve her takım bireyimizi çözümün parçası hâline getiriyoruz.

Kurumsal danışmanlık çalışmaları ile “liderlik, vizyon geliştirme, karar verme süreçleriyle ilgili yaklaşımlar, motivasyonu güçlendirme, kariyer beklentilerine ulaşma, takım bireyleri arasında uyum, olay ve durumların hem içten hem dıştan bakılarak değerlendirilmesi, performans ölçümü ve değerlendirilmesi, hedef koyma ve hedefe dönük uygulamalar” konularında ilerleme hedefliyor ve kaydediyoruz.

Dünyaca ünlü iletişim psikoloğu Sayın Doğan Cüceloğlu; sosyolog, eğitmen, psikoloji ve sosyal psikoloji alanları yazarı Sayın Nurdoğan Arkış; sosyolog, televizyon programcısı, eğitmen ve iletişim psikolojisi alanı yazarı Sayın Polat Doğru; rekreasyonel etkinlikler uzmanı, yaşayarak ve serüven ile öğrenme uzmanı, öğrenen organizasyon takımları lideri, eğitimci Sayın Yavuz Durmuş Final Okullarının danışmanlarıdır.

Danışmanlarımız alanlarında en yetkin isimlerdir ve Final Okulları olarak bu isimlerle çalışmaktan hem onur duyuyor hem de büyük keyif alıyoruz.