Anadolu ve Fen Lisesi

Öğrenci merkezli eğitim anlayışı ve deneyimiyle her öğrencisini erişebileceği en yüksek noktaya taşımayı hedefleyen Final Okulları lise kademesinde Anadolu ve Fen lisesi programları ile bireyin öğrenme sürecine etkin olarak katılımını sağlamayı amaçlayan aktif öğrenme modelini uygular. Öğrenciler pasif alıcı olmaktan çıkıp yaparak yaşayarak öğrenen boyutuna geçerler. Bu metotla karar verme, sorumluluk alma ve öğrenmeyi öğrenme olanağına kavuşurlar. Analiz, sentez ve değerlendirme gibi üst düzey becerilerle sürece dahil olurlar. Final Okullarında ezbercilik kavramının yerini merak, kuşku, deneyerek öğrenme, araştırma ve uygulamanın aldığı, yaşama ve karşılaşacağı sınavlara hazırlandığı bir eğitim sunulur.

Final Okulları aynı zamanda sadece öğrencilerine özel oluşturulan FinalSmartZone platformu ile eğitimde sınırları ortadan kaldırıyor. Platform içindeki Flipped Classroom modülü sayesinde öğrencilerimiz kazanımlara yönelik konu anlatımlarını kendi belirledikleri zaman ve mekan çerçevesinde istedikleri kadar tekrar ederek izleyebiliyor ve böylece pekiştirme çalışmalarını okulda eğitmenleri ve akranları ile beraber etkileşim hâlinde gerçekleştirebiliyorlar.

Bunun yanı sıra sınav başarısı kadar yaşam başarısı da öncelikli hedeflerimizden biridir. Bu doğrultuda yürüttüğümüz kulüp çalışmalarımızda kapsamlı spor ve sanat etkinlikleri ile öğrencilerimizin bedensel ve ruhsal gelişimi destekleniyor. Sanat ve müzik atölyelerinde yapılan çalışmalar, açık ve kapalı spor alanlarında yapılan faaliyetler ile öğrencilerimizin yetenek, ilgi ve ihtiyaçlarını keşfetmeleri ve kendilerini tanımaları sağlanıyor.


YABANCI DİL

Final Okullarında dört dil becerisini (okuma, yazma, dinleme ve konuşma) üst düzey yetkinlikte kazanarak öğrencilerin kendilerini yabancı bir dilde doğru ifade edebilmelerini, küresel bilgi akışını takip edebilmelerini ve çağdaş dünyaya uyum sağlayabilmelerini amaçlıyoruz.

Yabancı Diller Akademik Kurulu ACFL (Academic Council of Foreign Languages) tarafından yürütülen Yabancı Dil modülümüzde İngilizce ve ikinci yabancı dil öğrenim ve edinimi; uzman öğretmenler rehberliğinde, en uygun ve kaliteli çevrimiçi ve basılı materyallerden yararlanılarak sağlanmaktadır.

Öğrencilerimiz için özel olarak hazırlanmış fnlenglish.com çevrimiçi platformu üzerinden; gelişim düzeylerine uygun atanan tüm çevrimiçi materyallere, eğitici oyunlara, hikâye kitaplarına, sınavlara, ev ödevlerine ve yaz çalışma paketlerine istedikleri zaman kolayca ulaşabiliyorlar.

Ayrıca; Final Okullarında özel olarak hazırlanmış Final Online Placement Exam ile öğrencilerin düzeyleri tespit edilirken Final Online Assessment Exam ile de CEFR seviyesinde uluslararası ölçeklere uygun olarak gelişim takipleri gerçekleşiyor.


FİNAL’E ÖZGÜ FARK DERSLERİ

Girişimcilik

Girişimcilik dersindeki özel müfredatımız ile yenilikçi iş fikirlerini, fizibilite kavramı temelinde plana dökerek örnek projeler tasarlıyoruz. Bu projelerde bilgi teknolojilerinden faydalanarak somut kullanım alanları (inovasyon) oluşturuyoruz.

Bireysel sorumluluk ve risk alma konusunda öğrencilerin girişimci yaklaşımlarını cesaretlendirdiğimiz kadar, takım çalışması ile farklı fikirlerden yararlanıp ilham alarak sosyal becerilerini güçlendiriyoruz.

Günlük yaşamda karşılaşabileceğimiz açık uçlu problemlere yönelik çözüm önerileri geliştirmemizi sağlayacak probleme dayalı öğrenme (problem-based learning) yöntemini benimserken tasarım odaklı düşünüyor (design thinking), reel sektördeki müşteri sorunlarına/ihtiyaçlarına karşı farklı çözüm önerileri geliştiriyoruz.

Tasarımdan pazarlamaya ürün geliştirme aşamalarını test ederken topluluk önünde sunum yapma becerilerimizi de geliştiriyoruz.

STEM

Final Okullarında öğrencilerimiz üretmek ve yeni buluşlar gerçekleştirmek adına gerçek hayattaki bir problemi belirliyor, analiz ediyor, bu probleme ait çözüm yolları üretiyor ve bu çözümü prototipler ile diğer arkadaşlarıyla paylaşıyorlar. Hazır komutlar ya da önceden hazırlanmış materyaller kullanmak yerine deneyimleyerek öğreniyorlar.

Yıl içinde yapılan STEM etkinliklerimiz ile öğrencilerimiz, eğitim müfredatında öğrenmekte oldukları teorik bilgilerin gerçek hayattaki karşılıklarını ve uygulamalarını deneyimleyerek öğrenme imkânı buluyorlar.

Finansal Okuryazarlık

Finansal Okuryazarlık programımızda; bütçe yönetimi, tasarruf, tüketim vb. konularda farkındalık sağlama amaçlanmaktadır. Final Okullarına özel olarak akademisyenler tarafından hazırlanan müfredatımızda gelir ve gider analizleri yaparak bütçe oluşturmayı, oluşturduğumuz bütçeyi yazılı hâle getirerek bütçe yönetimini hayatımızın bir parçası hâline getirmeyi öğreniyor, doğru finansal tercihlerde bulunarak tasarruflarımızı artırmanın önemini kavrıyoruz.

Ekonomik bir değer üretmeyi öğrenirken tüketici hak ve sorumluluklarımızın farkında olarak ekonomik koşullara uygun, rasyonel, istek/ihtiyaç dengesini gözeten tüketim yaklaşımını kazanıyoruz. Kullandığımız finansal araçlara yönelik kullanıcı dostu dijital beceriler kazanıyoruz.


UYGULAMALI DERSLER

Öğrencilerinin ilgi alanlarını, beceri ve yeteneklerini ortaya çıkarmanın önemine inanan Final Okullarında beden eğitimi, görsel sanatlar, müzik, drama, satranç, dans, seramik, yüzme vb. (kampüslere göre farklılık göstermektedir) derslerle öğrencilerin;

 • Yaşam boyu fiziksel aktivite alışkanlığı
 • Dayanıklılık, koordinasyon,
 • Esneklik, çeviklik
 • Problem çözme
 • Olumlu benlik gelişimi
 • Takım çalışması
 • Hayal gücü ve yaratıcılık
 • Görsel bellek
 • Sanatsal eleştiri ve değerlendirme
 • Duyuları etkin kullanma
 • İletişim
 • Gözlem
vb. becerilerinin potansiyel gelişim alanlarının en üst düzeyine çıkarılması hedeflenir


TYT-AYT HAZIRLIK

Final Okullarında yıl boyunca öğrenciler uzman eğitim kadromuz tarafından hazırlanan nitelikli ders içerikleri, ders kitapları, yaprak testler, FSZ flipped classroom ve konu anlatım videoları, kazanıma yönelik çalışma soruları, video çözümlü online kazanım tarama testleri ve her yıl yenilenen içerikleriyle Final dergisi soru ve çözüm videoları ile üniversiteye giriş sınavlarına hazırlanıyorlar. Sınava yönelik tarama ve deneme sınavlarına giriyor ve eksikleri anlık olarak belirlenip öğrenciye özel etüt programları ve rehberlik çalışmaları ile destekleniyorlar.

Okullarımızda öğrencilerimizin ileride seçecekleri meslekleri tanımaları için etkinlikler düzenlenir. Bu etkinliklerin, öğrencilerimizin katılacakları sınavlar için motive olmalarına ve hedeflerini gerçekleştirmelerine büyük bir katkısı bulunmaktadır. Rehberlik ve Psikolojik Danışma Merkezi, öğrencilerimize uyguladıkları testlerle onların bu hedeflerini gerçekleştirmelerine ve mutlu bireyler olarak yaşamlarına devam etmelerine katkı sağlamaktadır.


Final Okullarına kayıt yaptıran ANADOLU ve FEN LİSESİ öğrencilerimizi neler bekliyor?

 • Modern eğitim imkânlarının sağlandığı bir kurum
 • İleri düzey İngilizce eğitimi ve ikinci dil olarak Almanca eğitimi
 • Seçmeli yabancı dil olarak Rusça, Çince vb. diller
 • Yabancı dil sertifika programları
 • Öğrenilenleri pekiştirmek üzere özel etüt ve ek dersler
 • Gelişimine destek verecek uzman rehber ve danışmanlar
 • Alanında tecrübeli öğretmenler
 • Ulusal ve uluslararası projeler
 • Ders dışı gelişimine katkı verecek sosyal sorumluluk projelerinde görev alabileceği öğrenci kulüpleri
 • Bedensel ve ruhsal gelişimine katkıda bulunacak spor aktiviteleri
 • Akıllı tahta, projeksiyon cihazı ve bilgisayar destekli sınıflar
 • Büyük, ferah ve stressiz sınıflar
 • Yurt içi ve yurt dışı yabancı dil ve kültür turları
 • Sınavlara hazırlık için hızlandırılmış ek programlar
 • İhtiyaca uygun şekilde düzenlenmiş hafta sonu ek dersler
 • Meslek seçimini kolaylaştırmak için meslek tanıtım günleri
 • Üniversite tanıtım günleri
 • Bire bir öğrenci koçluğu